ติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 
ได้ทาง Facebook event


https://sites.google.com/a/loei1.go.th/loeipeo/home/teacherlist

http://loeipeo.loei1.go.th/home/statteacher

http://personnel.loei1.go.th/news/prakaskhnakrrmkarkarsuksathikarcanghwadleyreuxngrabsmakhrkhaengkhanpheuxbrrculaeataengtangbukhkhlkhearabrachkarpenkharachkarkhrulaeabukhlakrthangkarsuksatahaenngkhruphuchwykhrangthi1piphs2559


http://mcmk.obec.go.th

https://drive.google.com/folderview?id=0B5Wdnjy_bmcPaE5XdUl1LUZEclE&usp=sharing
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 


ดร.รอง  ปัญสังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ท่านสามารถ คลิกดาวน์โหลด  >>นโยบาย 57 ข้อ
ประกาศจากผู้ดูแลระบบ  
เขต 1 พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศเอกสารแบบฟอร์มระเบียบว่าระการประชุมและอื่น ๆ 
ด้วยเว็บไซต์ของ Google และ google เพื่อธุรกิจภายใต้ชื่อโดเมนเนม​​ @ loei1.go.th
เคล็ดลับ: เริ่มใช้งาน 1 กุมภาพันธ์ 2559