ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
 


ดร.รอง  ปัญสังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ท่านสามารถ คลิกดาวน์โหลด  >>นโยบาย 57 ข้อ<<