*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
*QR Code นโยบาย 59 ข้อ

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารฯประจำเดือน

  • วาระประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 8/2561 ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2561 03:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


To-Dos : กำกับ ติดตาม

รายการกำหนดเวลา
แสดง 0 รายการจากหน้า To-Dos : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม กำหนดเวลา ดูเพิ่มเติม »