Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2014
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ประกาศ
 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)


ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • ยกระดับสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย อันจะส่งผลต่อการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเร ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 12:33:43 เข้าอ่าน : 490 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • โรงเรียนอนุบาลเลยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
   โรงเรียนอนุบาลเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต และกิจวัตร 10 เด็กดี V-Star รวมทั้งเ ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 12:31:44 เข้าอ่าน : 522 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ปันน้ำใจให้น้องได้คลายหนาว 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สานต่อโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2556 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว กว่า 14,000 คน ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเล ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 16:29:51 เข้าอ่าน : 437 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ต้อนรับนักปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ อินทร์ฤทธิ์ ข้าราชการครูบำนาญ ผู้มีความตั้งใจที่จะปั่นจักรยานเดินทางทั่วประเทศ เพื่อไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 15:12:37 เข้าอ่าน : 483 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  485 เรื่อง/49 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  524การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 20 มิ.ย. 2557 (51 ครั้ง)   b.png
  524ไฟล์การอบรมเครือข่ายสุขภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ค. 2557 (46 ครั้ง)   aek.png
  524เรื่องการดำเนินการรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) ปี 2557 กลยุทธ์ที่2 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (49 ครั้ง)   ni.png
  524โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (59 ครั้ง)   ni.png
  524เรื่องบริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (68 ครั้ง)   logo_ITEC.jpg
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (39 ครั้ง)   p.png
  524การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ : เมื่อ จันทร์ 27 ม.ค. 2557 (111 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 2557 (100 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ พุธ 04 ธ.ค. 2556 (143 ครั้ง)   b.png
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ จันทร์ 02 ธ.ค. 2556 (103 ครั้ง)   p.png
  468 เรื่อง/47 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   สอบราคาซื้อ MC10 Type1(โรงเรียนบ้านปากยาง อ.ท่าลี่) 304
   สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านน้ำแคม 417
   สอบราคาซื้อ MCC Type2 (โรงเรียนบ้านห้วยพอด) 377
   เตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 486
   ประกาศรับพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1557
   ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ดาวรุ่งจังหวัดเลย 933
   โรงเรียนบ้านก้างปลา ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 735
   ย้ำแนวปฏิบัติหลังยุติการชุมนุม 425
   มอบโล่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 373
   เสริมสร้างวินัยเชิงบวกฯ 767

  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.211.118.204

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 27
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 94
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้1730
  สมาชิกใหม่ในปีนี้21335
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 100,054
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • RCorcoran

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 302
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ

  Web Links
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าดู 214 ครั้ง
 • เตรียมอุดมศึกษา-พัฒนาการ เข้าดู 235 ครั้ง
 • สาระเอนทรานซ์ เข้าดู 175 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าดู 96 ครั้ง
 • Telegraph เข้าดู 85 ครั้ง
 • ทดสอบและประเมินผลตนเองในสาขาวิชาต่างๆ เข้าดู 339 ครั้ง
 • แหล่งความรู้เกี่ยวกับอักษรล้านนา เข้าดู 154 ครั้ง
 • สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าดู 148 ครั้ง
 • พรีเอน เข้าดู 210 ครั้ง
 • สภาสถาบันราชภัฏ เข้าดู 153 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.82 วินาที
  Downloads
   
 • mod attachment-styeYaBBse-6.4.2548 ดาวน์โหลด 480 ครั้ง
 •  
 • Photocopier 2.26 ดาวน์โหลด 569 ครั้ง
 •  
 • บันทึกข้อความ&หนังสือราชการ TH SarabunPSK ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
 •  
 • Flash Catcher ดาวน์โหลด 587 ครั้ง
 •  
 • Server shoutcast-1-8-0-windows ดาวน์โหลด 1346 ครั้ง
 •  
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 768 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 877 ครั้ง
 •  
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ ดาวน์โหลด 1097 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 606 ครั้ง
 •  
 • blocks-Switch Main-Menu ดาวน์โหลด 583 ครั้ง