*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
*QR Code นโยบาย 60 ข้อ

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารฯประจำเดือน

  • วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561) ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ครั้งท ...
    ส่ง 12 ธ.ค. 2561 22:06 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1
  • วาระประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 7/2561 ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมชาว สพป.เลย เขต ๑ ล่าสุดTo-Dos : กำกับ ติดตาม

รายการกำหนดเวลา
แสดง 0 รายการจากหน้า To-Dos : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม กำหนดเวลา ดูเพิ่มเติม »