ประกาศผล    
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

http://esan66.sillapa.net/          https://www.facebook.com/STEMEdThailand/

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

            
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลสอบ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขต         พื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 
 
 
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 
 
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
        
        
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย  เรื่อง แผนผังสนามสอบแข่งขัน

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
ได้ทาง Facebook event
http://mcmk.obec.go.th

https://drive.google.com/folderview?id=0B5Wdnjy_bmcPaE5XdUl1LUZEclE&usp=sharing
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 


ดร.รอง  ปัญสังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ท่านสามารถ คลิกดาวน์โหลด  >>นโยบาย 57 ข้อ


To-Dos : กำกับ ติดตาม