รัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาธิการ    (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

นำเสนอนโยบาย 56 ข้อ
ดร. รองปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประกาศจากผู้ดูแลระบบ  
เขต 1 พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศเอกสารแบบฟอร์มระเบียบว่าระการประชุมและอื่น ๆ 
ด้วยเว็บไซต์ของ Google และ google เพื่อธุรกิจภายใต้ชื่อโดเมนเนม​​ @ loei1.go.th
เคล็ดลับ: เริ่มใช้งาน 1 กุมภาพันธ์ 2559ข่าวประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ/ดาวน์โหลด กระทรวงศึกษาธิการ