*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
*QR Code นโยบาย 59 ข้อ

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารฯประจำเดือน

  • วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 10/2561) ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ครั้งท ...
    ส่ง 3 ธ.ค. 2561 20:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
  • วาระประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 8/2561 ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2561 03:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


To-Dos : กำกับ ติดตาม

รายการกำหนดเวลา
แสดง 0 รายการจากหน้า To-Dos : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม กำหนดเวลา ดูเพิ่มเติม »