e-News‎ > ‎

ประชาสัมพันธ์ สพป.เลย ๑

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์26 มี.ค. 2559 03:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


1-10 of 14