โครงการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์19 ต.ค. 2552 22:41โดยinfo สพป.เลย 1   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
 สพป.เลย 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกโรงเรียน

2.      เพื่อบริการการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนา Website & e-News ผ่านระบบ Google for Business @loei1.go.th

รุ่นที่ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคาน 40 โรงเรียน

รุ่นที่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอปากชม 28 โรงเรียน

รุ่นที่ วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนในเขตอำเภอท่าลี่ 27 โรงเรียน

รุ่นที่ 4  วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2559  โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเลย 63 โรงเรียน และอำเภอนาด้วง 10 โรงเรียน เพิ่ม โรงเรียนเอกชน 13 โรงเรียน และ ต.ช.ด. 4 โรงเรียน


Comments