เปิดเรียน 100% หลังปิดโควิด-19

โพสต์26 ม.ค. 2564 22:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
26 มกราคม 2564 หลังประกาศปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนตามประกาศ ศบค.จ.เลย
ทุกโรงเรียนใน สพป.เลย 1 เปิดเรียนพร้อมแผนมาตรการเฝ้าระวังติดตาม และมาตรการเผชิญเหตุ 100%

Comments