ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ลย 1

โพสต์25 ก.พ. 2559 20:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:40 ]

Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:51
Comments