ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 8. (2) ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ /ชำนาญการ สังกัด สพป.ลย 1

โพสต์25 ก.พ. 2559 20:48โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:38 ]

Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:48
Comments