ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย ๑

โพสต์25 ก.พ. 2559 21:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:37 ]
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 21:02
Comments