ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์26 มี.ค. 2559 03:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 มี.ค. 2559 03:32
Comments