ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 มี.ค. 2559 01:15โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 01:19 ]
Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
24 มี.ค. 2559 01:15
Comments