ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์27 ก.พ. 2559 22:50โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
27 ก.พ. 2559 22:50
Comments