ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด สพป.เลย ๑

โพสต์25 ก.พ. 2559 20:59โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2559 03:39 ]
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:59
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:59
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:59
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:59
Comments