ศูนย์บริหารจัดการความรู้


 • ครั้งแรกในเมืองไทย การแสดงศิลปหัถกรรมนักเรียนออนไลน์ หลักการและเหตุผลเนื่องจากวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จนเป็นเหตุให้ทาง ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2563 07:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โรงเรียนโควิด19 สพป.เลย 1 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2563 07:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • เทคนิค Excel ขั้นเทพ ขอบคุณเทคนิคดีๆ จากมหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/แยกชื่อ + นามสกุล ที่อยู่ใน Column เดียวกันให้กลายเป ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2563 07:57 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ปกทำผลงาน/รายงาน  ปกทำผลงาน/รายงาน ฟรีครับขอบคุณล่วงหน้าอ้างอิง จากผู้เผยแพร่ทาง facebook
  ส่ง 20 พ.ย. 2563 07:44 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites For Education รวบรวมเทคนิค รูปแบบ วิธี การสร้างเว็บไซต์ E-Portfolio ด้วย Google SiteMODEL DNA ภายใต้โดเมน loei1.go.thhttp://dlict.loei1.go.th/project/dna
  ส่ง 20 พ.ย. 2563 07:07 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Comments