โรงเรียนโควิด19 สพป.เลย 1

โพสต์20 พ.ย. 2563 07:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 07:23 ]
การจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยการพัฒนาสื่อรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดยใช้ Google Site For Education ภายใต้โดเมน loei1.go.th
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Covid19school.loei1.go.th

Comments