Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2014
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ 0-4281-1124 โทรสาร 0-4281-1697
http://www.loeione.net
E-mail : info@loeione.net
  กิจกรรมที่  หัวข้อ :
เนื้อหา ._


 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง
ห้วข้อที่น่าสนใจ .-
 
 • เวทีนำเสนอผลงานโรงเรียนวิถีพุทธ
 • การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
 • ผลการประกวดหนังสือ "หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"
 • เตรียมความพร้อมตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 • Web Links
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม เข้าดู 229 ครั้ง
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าดู 153 ครั้ง
 • กรมพัฒนาที่ดิน เข้าดู 89 ครั้ง
 • คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าดู 161 ครั้ง
 • New Zealand College of Studies เข้าดู 181 ครั้ง
 • มติชนรายวัน เข้าดู 81 ครั้ง
 • คุรุสภา เข้าดู 164 ครั้ง
 • ทดสอบและประเมินผลตนเองในสาขาวิชาต่างๆ เข้าดู 363 ครั้ง
 • รายการเทคโนโฟกัส เข้าดู 186 ครั้ง
 • มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เข้าดู 118 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.71 วินาที
  Downloads
   
 • AIDA32 ดาวน์โหลด 725 ครั้ง
 •  
 • mod attachment-styeYaBBse-6.4.2548 ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec ดาวน์โหลด 1168 ครั้ง
 •  
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 623 ครั้ง
 •  
 • TMPGEnc 2.5 ดาวน์โหลด 2318 ครั้ง
 •  
 • MyUninstall ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
 •  
 • เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 ดาวน์โหลด 973 ครั้ง
 •  
 • SkinnerToo ดาวน์โหลด 1306 ครั้ง
 •  
 • ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อในระบบ e-GP เพื่อขอเบิกเงิน ดาวน์โหลด 558 ครั้ง