Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ 0-4281-1124 โทรสาร 0-4281-1697
http://www.loeione.net
E-mail : info@loeione.net
  กิจกรรมที่  หัวข้อ :
เนื้อหา ._


 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง
ห้วข้อที่น่าสนใจ .-
 
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
 • รับการตรวจติดตามฯ
 • เสริมสร้างประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย
 • โครงการเข้าวัดฟังธรรม
 • มอบทุนการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย
 • Web Links
 • University Bordeaux II เข้าดู 106 ครั้ง
 • ศูนย์บริการค้นหาข่าวประกวดราคา เข้าดู 122 ครั้ง
 • ศูนย์รวมปราชญ์ออนไลน์ เข้าดู 126 ครั้ง
 • เอเชียบุ๊ค เข้าดู 246 ครั้ง
 • ทบวงมหาวิทยาลัย เข้าดู 151 ครั้ง
 • จัดหาทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าดู 279 ครั้ง
 • สาระความรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและสังคม เข้าดู 192 ครั้ง
 • โรงเรียนภาษาจีนศึกษา เข้าดู 311 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าดู 158 ครั้ง
 • สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าดู 137 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.52 วินาที
  Downloads
   
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1704 ครั้ง
 •  
 • LayoutFix ดาวน์โหลด 505 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 884 ครั้ง
 •  
 • Photocopier 2.26 ดาวน์โหลด 577 ครั้ง
 •  
 • mod attachment-styeYaBBse-6.4.2548 ดาวน์โหลด 488 ครั้ง
 •  
 • Restoration (Rest2514) ดาวน์โหลด 1197 ครั้ง
 •  
 • TMPGEnc 2.5 ดาวน์โหลด 2307 ครั้ง
 •  
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ ดาวน์โหลด 1129 ครั้ง
 •  
 • RegClean 4.1 ดาวน์โหลด 1312 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec ดาวน์โหลด 1142 ครั้ง