Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (148)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (20)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 14317 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9397 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2375 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 1782 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 1757 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 1600 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1567 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1470 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1403 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1390 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
283 : ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ
clich show lightboxสพป.เลย เขต 1 เปิดตัวโครงการ "ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดโครงการ "ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" "Enjoy Speaking English on Friday in English Speaking Year 2012" ส่งเสริมการเรีย ..
   
 
281 : แถลงข่าวงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
clich show lightboxจังหวัดเลยจัดแถลงข่าวงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยประจำปี2555 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2555 โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าร ..
   
 
279 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบงและโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
clich show lightbox  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน หวังกระตุ้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อกำกับติดตาม การจัดการเรียนของโรงเรี ..
   
 
277 : วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนว ..
   
 
275 : งานวันครู ครั้งที่ 56
clich show lightboxจังหวัดเลยจัดงานวันครู   เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานวันครู โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จัดขึ้น ตามที่คณะกรรมการอำนวยการคุร ..
   
 
282 : มอบนโยบายการทำงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
clich show lightboxผอ.สพป.เลย เขต 1มอบนโยบายการทำงานกลุ่มอำนวยการ กำชับทำงานเป็นทีมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มอบนโยบายการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ย้ำ ต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม เรียนรู้งานและทำงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในก ..
   
 
280 : ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน รับทราบนโยบายด้านการจัดการศึกษา
clich show lightboxเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบปะมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลย      คณะผู้บริหาร ครู สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลยกว่า 500 คน ร่วมรับทราบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญเพลส ( ..
   
 
278 : ค่ายวิชาการเตรียมพร้อมสอบ O-NET
clich show lightbox  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ เปิดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบ O-NET กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการทำข้อสอบ ..
   
 
276 : วันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวัน ..
   
 
274 : "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554
clich show lightbox  กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จังหวัดเลย   โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดแข่งขันกีฬาภายใน "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เมื่อวันที่ ..
   
 

501 เรื่อง / 51 หน้า ( 10 เรื่อง/หน้า )


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.54 วินาที