Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (148)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (20)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 14322 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9402 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2375 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 1782 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 1757 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 1604 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1567 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1470 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1403 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1390 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
    พิมพ์หน้าเอกสารนี้
หน้าเอกสารนี้ โดย บุคคลทั่วไป  
สัญญลักษณ์แผนที่ :: , โรงเรียน-ขนาดเล็ก(นักเรียน <= 120คน , โรงเรียน(นักเรียน > 120คน) , --------------- ถนน , --------------- แม่น้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
วิธีเข้าดูข้อมูล :: ชี้เมาส์ไปบริเวณจุดพิกัดที่ตั้ง เพื่อดูข้อมูล หรือ คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

  :: รายละเอียดของภาพ ::
ชื่อแผนที่ :  เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลแผนที่ :  ครอบคลุม 8 อำเภอ (อ.เมืองเลย อ.นาด้วง อ.เชียงคาน อ.ปากชม อ.ท่าลี่ อ.ด่านซ้าย อ.นาแห้ว อ.ภูเรือ)
พิกัดตำแหน่ง...
จังหวัดเลยตั้งอยู่ที่เส้น
ละติจูดที่ 16องศา 45ลิปดา เหนือ
ถึง 18องศา 10ลิปดา เหนือ
และลองติจูดที่ 100องศา 50ลิปดา ตะวันออก
ถึง 102องศา 10 ลิปดา ตะวันออก
ขนาดพื้นที่...
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7,182.26 ตารางกิโลเมตร
หรือ ไร่
หรือประมาณร้อยละ 6.77
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาณาเขตติดต่อ...
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงยาว 71 กม. และแม่น้ำเหือง 123 กม. (รวม 194 กม.) เป็นเส้นกั้นเขตแดน
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อไฟล์ภาพ :  คลิกที่นี่ -> loeione_.gif
ดาวน์โหลดข้อมูล :  คลิกที่นี่ -> loeione_.xls
ขนาดของไฟล์ :  20.37 ks
ปรับปรุงเมื่อวันที่ :  08/11/2547 [11:56 pm]


ict.loEionE.nEt

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.27 วินาที