กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.ย. 2563 19:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
23 ก.ย. 2563 18:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
23 ก.ย. 2563 18:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
23 ก.ย. 2563 18:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
23 ก.ย. 2563 18:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
14 ก.ค. 2563 01:42 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
14 ก.ค. 2563 01:42 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 ก.ค. 2563 01:39 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
14 ก.ค. 2563 01:39 info สพป.เลย 1 สร้าง คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
13 ก.ค. 2563 21:26 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13 ก.ค. 2563 21:24 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13 ก.ค. 2563 21:22 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13 ก.ค. 2563 21:21 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13 ก.ค. 2563 04:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 01:43 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
10 ก.ค. 2563 01:42 info สพป.เลย 1 แก้ไข Structure : โครงสร้างองค์กร
10 ก.ค. 2563 01:40 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
10 ก.ค. 2563 01:40 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
9 ก.ค. 2563 23:17 info สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
9 ก.ค. 2563 23:15 info สพป.เลย 1 สร้าง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
9 ก.ค. 2563 03:28 info สพป.เลย 1 แนบ อำนาจหน้าที่.pdf กับ Authority : อำนาจหน้าที่
9 ก.ค. 2563 03:27 info สพป.เลย 1 แก้ไข Authority : อำนาจหน้าที่
9 ก.ค. 2563 03:27 info สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 1 ต.ค. 2562 การมอบอำนาจ การมอบหมายหน้าที่ให้ รอง ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติราชการแทน และดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา สพป.ลย.1.pdf จาก Authority : อำนาจหน้าที่
9 ก.ค. 2563 01:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Structure : โครงสร้างองค์กร
9 ก.ค. 2563 01:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Structure : โครงสร้างองค์กร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า