กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 มี.ค. 2562 07:10 Thongchai Komolsai แก้ไข o-net
17 ม.ค. 2562 06:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ wwwww.png กับ Home
17 ม.ค. 2562 06:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
15 ม.ค. 2562 04:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
15 ม.ค. 2562 04:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ plan.png กับ Home
22 ธ.ค. 2561 17:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การต้อนรับ กพฐ.สัญจร
22 ธ.ค. 2561 17:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2561 17:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2561 17:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2561 17:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง notice
22 ธ.ค. 2561 17:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข e-News
22 ธ.ค. 2561 17:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ กิจกรรม สพป.เลย ๑
22 ธ.ค. 2561 17:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
22 ธ.ค. 2561 17:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
22 ธ.ค. 2561 17:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
22 ธ.ค. 2561 17:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
12 ธ.ค. 2561 22:06 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 20:07 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 19:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 18:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 15:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 15:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ qr-code วาระประชุมเดือนธันวาคม 2561.pdf กับ วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 15:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ qr-code วาระประชุมเดือนธันวาคม 2561.docx กับ วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 13:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
12 ธ.ค. 2561 00:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า