กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ก.ย. 2562 20:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1 ต.ค. 2562 การมอบอำนาจ การมอบหมายหน้าที่ให้ รอง ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติราชการแทน และดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา สพป.ลย.1.pdf กับ Authority : อำนาจหน้าที่
30 ก.ย. 2562 20:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Authority : อำนาจหน้าที่
30 ก.ย. 2562 20:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Authority : อำนาจหน้าที่
15 ส.ค. 2562 02:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
1 ส.ค. 2562 20:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
1 ส.ค. 2562 20:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ป้ายประชาสัมพันธ์งานวันอาเซียน 2019-2.jpg กับ Home
25 ก.ค. 2562 07:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
25 ก.ค. 2562 06:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
25 ก.ค. 2562 06:28 โรงเรียนบ้านคกมาด อำเภอเชียงคาน แก้ไข Home
18 ก.ค. 2562 20:27 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ค. 2562 20:25 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ค. 2562 20:23 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ค. 2562 20:12 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ค. 2562 20:10 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ค. 2562 19:19 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
11 ก.ค. 2562 22:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากรในสำนักงานเขตฯ
11 ก.ค. 2562 22:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากรในสำนักงานเขตฯ
11 ก.ค. 2562 22:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากรในสำนักงานเขตฯ
11 ก.ค. 2562 21:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
11 ก.ค. 2562 21:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
11 ก.ค. 2562 21:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ผู้บริหารสำนักงานเขตฯ
11 ก.ค. 2562 20:46 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
11 ก.ค. 2562 20:41 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
11 ก.ค. 2562 20:33 Thongchai Komolsai แก้ไข เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
11 ก.ค. 2562 20:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ผู้บริหารสำนักงานเขตฯ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า