วีดีทัศน์
นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ครั้งที่ 1/2559


วีดีทัศน์
แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 1/2559

ວີດີທິດ
ແນະນຳສຳນິກງານເຊດພື້ນທີ່ການສີກສາປະດມສຳສາເລີຍ ເຊດ 1
ຕາວທີ່ 1/2559

Comments